دزدی که با رنگ کردن صورتش از پلیس فرار کرد

از آنجایی که در خیابان تهران یک قسمت مخصوص رنگ و نقاشی وجود دارد وجود افرادی که صورتشان رنگی است در آنجا عادی می باشد به همین دلیل دزد وارد آن قسمت شد و با رنگ کردن صورت خود و جا کردن در یک گروه نقاشی فکر می کرد می تواند از دست پلیس فرار کند اما پلیس توانست او را دستگیر کند برای خواندن این چگونگی شناخت دستگیری پلیس با سایت آراد برندینگ همراه باشید

یکی از مواردی که بسیار در نقاسی تاثیر گذار می باشد رنگ روغنی مات می باشد این رنگ می توند نقاشی را طوری نشان بدهد که انگار مه گرفتی در نقاشی موجود است

در قیمت رنگ روغن بسیار تاثیر گذار می باشد جنس آن و غلظت رنگ می باشد و همچنین رنگ تا چه مدت بعد خشک می شود تمامی این موارد تاثیر گذار می باشد

و همچنین در  خرید رنگ روغن دقت کنید سرش پلمپ باشد و همچنین رنگ روغن تاریخ انقضاء اش نگذشته باشد